Loading...
ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020


            Sáng ngày 03/03/2020, Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - viên chức và người lao động năm 2020.

            Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Tống Văn Thành - chủ tịch Công đoàn ngành. Tham gia Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban.

          Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan, báo cáo công khai tài chính, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm 2019.  

Đồng chí Vũ Đình Sỹ, phó trưởng ban phụ trách Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã chủ trì thảo luận Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

          Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp làm rõ thêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của năm 2020. Trong đó, quan trọng nhất là vấn đề nâng cao vai trò quản lý, bảo vệ các di tích, hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và bảo tồn, phát huy gía trị rừng đặc dụng khu di tích.

          Hội nghị được nghe ý kiến của đồng chí Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Tống Văn Thành - chủ tịch Công đoàn ngành chỉ đạo và gợi mở nhiều vấn đề góp phần hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo duy trì hoạt động, các giải pháp nhằm nâng cao đời sống người lao động.

          Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham dự đã thống nhất với nội dung của các báo cáo, biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CB, VC và người lao động của Ban năm 2020. Đây chính là cơ sở, làm tiền đề để mỗi CBVC và người lao động trong toàn cơ quan xác định rõ hơn nữa về mục tiêu cụ thể của mình để nổ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020./.

 


TIN TỨC KHÁC

Audio Guide

ditichlamkinh.vn

Thống kê

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh