Loading...
ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH THÔNG BÁO (Về mức thu phí các dịch vụ thăm quan tại Khu di tich Lam Kinh theo Quyết định số: 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)


Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVII, kỳ họp thứ 2 về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện Quyết định số: 4764/2016/ QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 

 

                               SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               VÀ DU LỊCH THANH HOÁ                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              BAN QLDTLS LAM KINH                                                      _________________________________

                                       _____________________                                                                          Lam Kinh, ngày 01 tháng 02 năm 2017

 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH THÔNG BÁO

(Về mức thu phí các dịch vụ thăm quan tại Khu di tich Lam Kinh theo Quyết định số: 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/201 6 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

          Căn cứ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVII, kỳ họp thứ 2 về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Thực hiện Quyết định số: 4764/2016/ QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

          1. Đối tượng chịu phí thăm quan: Du khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

          2. Những đối tượng được miễn, giảm:

          - Giảm 50% mức phí tham quan di tích lịch sử Lam Kinh đối với các trường hợp sau:

          + Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/ QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá"; trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá theo quy định nêu trên thì chỉ cần có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

          + Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Người khuyết tật.

          + Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Người cao tuổi.

          + Đối với người thuộc diện hưởng cả hai hoặc ba trường hợp ưu đãi trên thì cũng chỉ giảm 50% mức thu.

          - Miễn phí tham quan di tích lịch sử đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

          - Trẻ em dưới 8 tuổi.

          - Các học sinh trên địa bàn huyện Thọ Xuân , huyện Ngọc Lặc

          3. Những dịch vụ khách tham quan được phục vụ.

          - Được phát tờ gấp tuyên truyền kèm theo vé (nếu có)

          - Được tham quan toàn bộ khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong tổng thể quy hoạch Lam Kinh200ha, thăm viếng đền thờ vua Lê Thái Tổ, đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai.

          - Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về toàn bộ khu di tích thì đăng ký và yêu cầu dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn để được thuyết minh hướng dẫn về di tích.

          4. Mức thu phí.

          - Phí tham quan:

          + Người lớn: 30.000đ/lượt/người

          + Trẻ em từ 8 tuổi đến 15 tuổi và người cao tuổi : 15.000đ/lượt/người

          - Dịch vụ trông giữ phương tiện:

          +  Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp: 3.000đ/xe

          + Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống : 15.000đ/xe

          + Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên : 25.000đ/xe

          - Dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn: 100.000đ/đoàn, phục vụ theo nhu cầu của khách đăng ký.

          - Dịch vụ chụp ảnh cưới, quay camera làm kỷ niệm: 100.000đ/lượt.

 TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

                                                                                   

TRỊNH ĐÌNH DƯƠNG


TIN TỨC KHÁC

Audio Guide

ditichlamkinh.vn

Thống kê

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh