Loading...
ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

Quy định quản lý bảo vệ di tích


SỞ VH - TT & DL THANH HÓA

BAN QLDTLS LAM KINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                        Thanh hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2010

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ BẢO VỆ DI TÍCH

             Lam Kinh là di tích quan trọng cấp quốc gia đặc biệt đã được nhà nước xếp hạng bảo vệ, mọi người ra vào thăm viếng di tích cần thực hiện các qui định sau đây:

1. Quý khách thập phương: tập thể, cá nhân ra vào tham quan điện miếu Lam Kinh phải liên hệ và theo hướng dẫn của cán bộ quản lý di tích. Nếu có nhu cầu thuyết minh đăng ký tại phòng trưng bầy bổ sung di tích.

2. Quý khách có nhu cầu quay phim, chụp ảnh, dựng phim tư liệu, học tập, nghiên cứu trong khu di tích phải được sự đồng ý của Ban quản lý di tích.

3. Cấm đưa các loại phương tiện giao thông, xe trâu bò kéo, chất cháy nổ, đốt lửa trong khu di tích.

4. Cấm săn bắt chim, thú, đánh cá, hái củi, chặt phá cây rừng trong khu di tích Lam Kinh.

5. Nghiêm cấm chăn thả gia súc, gia cầm, đào xới canh tác trong khu di tích.

6. Để giữ gìn môi trường mọi người bỏ rác thải đúng nơi quy định, không vứt chất thải, phóng uế bừa bãi trong khu di tích.

Mọi người vào thăm viếng di tích cần tuân thủ chấp hành đẻ khu di tích lịch sử Lam Kinh càng tôn nghiêm, có môi trường xanh - sạch - đẹp, tôn vinh giá trị của di tích.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

TRỊNH ĐÌNH DƯƠNG

                                                                                                

 


Audio Guide

ditichlamkinh.vn

Thống kê

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh