Loading...
ditichlamkinh.vn

Lời ngỏ

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50km về phía Tây. Nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Lam Kinh quê hương đất tổ nhà Lê - nơi sinh ra anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lừng lẫy chiến công thế kỷ XV …

ĐỀN THỜ TRƯƠNG LÔI – TRƯƠNG CHIẾN


Đền thờ Trương Lôi - Trương Chiến tại thôn Quan Nội, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Khi Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh, trong gia đình họ Lê có hai người con đều tham gia góp nhiều công sức, lập nhiều chiến công và đều được nắm giữ các chức tước quan trọng trong cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc.

             Đền thờ Trương Lôi - Trương Chiến tại thôn Quan Nội, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Khi Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh, trong gia đình họ Lê có hai người con đều tham gia góp nhiều công sức, lập nhiều chiến công và đều được nắm giữ các chức tước quan trọng trong cuộc  kháng chiến dành độc lập dân tộc. Theo Lam Sơn Thực Lục cho thấy hai ông Lê Lôi, Lê Chiến tên thật là Trương Lôi, Trương Chiến, các ông từng tham gia hội thề Lũng Nhai và tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Do 2 ông có nhiều công lớn nên được vua ban Quốc tính, đổi thành Lê Lôi, Lê Chiến.

          Đền được dựng giữa thửa đất nhìn về hướng Đông Nam. Đền thờ gồm 3 gian được xây dựng bằng gạch, gỗ, mái lợp ngói… nằm trong khuôn viên hiện nay có diện tích 600m2, bao bọc xung quanh di tích là màu xanh sum sê của những cây vải cổ thụ. Di tích đền thờ hai vị khai quốc công thần họ Lê Trương được xây dựng từ lâu đời trên khu đất của dòng họ. Trong di tích còn lại những đồ thờ: Sập tiền, long ngai, bình hương, hòm đựng sắc phong.

          Ở hai bên câu đối, mỗi bên có khắc 7 chữ Hán, bên trái chữ nổi, bên phải chữ chìm, chữ thứ 7 ở mỗi bên bị tẩy xóa.

Câu đầu bên trái: “Tọa Hợi hướng Tỵ vạn niên”

Câu đầu bên phải: “Cường hạnh đơn môn trọng đông”

Trong đền thờ còn lưu giữ một số di vật nguyên mẫu thời Lê: 2 sắc phong, 1 bát hương gốm, 1 hương án và 1 mâm bồng bằng gỗ sơn son thếp vàng. Hai sắc phong ấy đều ghi ngày 2 tháng 7 niên hiệu Cảnh Hưng thứ 14 (1753). Nội dung sắc phong cụ Trương Lôi tạm dịch như sau: “Sắc phong bậc công thần vì vận mệnh quốc gia mà dẹp giặc xây dựng đất nước hưng thịnh, sáng nghĩa cao cả, bậc Đại phu Tả xả kỵ Vệ Đại Tướng quân Thái Bảo Triều Quận Công trụ cột cao cả Trương Lôi được ban họ vua là Lê Lôi; có tài năng hết lòng hết sức ở trận Mường Cốc, Linh Sơn… tham gia khởi nghĩa phò quốc gia quét giặc phương Bắc giữ vững biên cương, khi tại chức đã vì nước lập quy ước sáng suốt, chỉnh đốn chính thể trước sau có nhiều công huân toàn vẹn xứng đáng phong tặng thêm là tiên phong mở phủ phò vua giúp nước Thượng Tướng Quân Thái Phó Quận Công Lê Lôi, ban thưởng Tướng công tên thụy Trực Nghị”.

Nội dung sắc phong cụ Trương Chiến (con trai trưởng cụ Trương Lôi) tạm dịch như sau: Sắc phong bậc công thần vì vận mệnh quốc gia mà dẹp giặc xây dựng đất nước hưng thịnh, sáng nghĩa cao cả, Đại phu thiết đột kỵ vệ quân nội hầu trụ cột quốc gia Thiếu úy Trương Chiến đứng đầu quân thiết kỵ hết lòng hết sức ở trận Mường Cốc, phò vua dẹp yên giặc phương Bắc khôi phục nước nhà, vì nước quên mình, trước sau nhiều huân công to lớn toàn vẹn vì vận mệnh quốc gia. Do đó, vâng theo chiếu chỉ phục hồi đất nước phồn vinh có triệu mưu lược trừ bọn cuồng tặc phản loạn ở nơi xa. Công đức muôn đời ơn soi sáng mãi. Được phong thêm Tứ trụ Thái Bảo Lý Quận Công trụ cột quốc gia Lê Chiến, ban thưởng Tướng công vì có cả văn công võ công tên thụy Trực Chính”.

Điều đặc biệt là ở Hải Hòa vẫn giữ họ Lê Trương suốt 6 thế kỷ nay. Mặc dù từ thời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông đã cho phép con cháu các bậc Khai quốc công thần được trở lại họ gốc của mình để thờ phụng tổ tiên nhưng hậu duệ của 2 cụ tại quê nhà vẫn giữ họ vua ban (Lê) và họ gốc (Trương) rồi ghép thành họ Lê Trương. Dòng họ Lê Trương đã trở thành một trong dòng họ lớn ở đây (70 hộ với hơn 400 nhân khẩu, trong đó có 226 suất đinh). Đền còn lưu sắc phong của vua Lê thời Cảnh Hưng. Đền được công nhận di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp Tỉnh.


ditichlamkinh.vn
di tich lam kinh

Audio Guide

ditichlamkinh.vn

        Hướng dẫn tìm đường

 

 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh
 
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh